Strutture operative

LE ATTREZZATURE DI CUI DISPONE SONO :

  • N. 1 GRU GOTTWALD GHMK 6407 – 100 tons of lift
  • N. 1 GRU KONECRANES GHMK 6507 – 120 tons of lift
  • N. 5 REACH STACKER 30 tons of lift
  • N. 1 REACH STACKER 7 tons of lift